Teamontwikkeling


Hoe bereiden teamleden zich voor op een organisatieverandering? Hoe geef je de samenwerking in het team een boost? Werkexpress zet de Birkman in bij teamontwikkeling.

De Birkman methode ondersteunt jou met behulp van het team assessment. Het meest bijzondere hieraan is dat het inzoomt op wat iedereen nodig heeft en dat de verschillen tussen mensen zichtbaar worden. Ook krijg je informatie over sterke kanten en valkuilen van het team. Voor meer informatie over de Birkman methode klik hier.

Wat levert het op?

  1. Duidelijk wordt waar ieders kracht ligt en wat ieders unieke bijdrage is aan het teamresultaat.
  2. Teamleden leren elkaar beter kennen en hebben meer begrip voor elkaar. 
  3. Begrip neemt toe, conflicten worden voorkomen.
  4. Handvatten hoe medewerkers het beste kunnen worden aangestuurd.
  5. Teamleden nemen gemakkelijker initiatief.
  6. Het meegaan in veranderingen in rol, context en cultuur verloopt soepeler.

Werkwijze

De leidinggevende van het team vult eerst zelf de vragenlijst in. Daarna volgt een individuele terugkoppeling van de bevindingen en bepalen we wat het vertrekpunt is voor de teamsessies.

  1. Teamleden vullen de Birkman vragenlijst in en ontvangen een individuele, persoonlijke terugkoppeling van de bevindingen. We bespreken welke onderdelen in het team aan de orde mogen komen. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd: zonder toestemming delen we geen resultaten. 
  2. Teamsessie over de resultaten in het team. Het is mogelijk om een teamrapport al dan niet geanonimiseerd, te genereren.
  3. Vervolgsessie(s) met oefeningen, vooruitblik naar de toekomst en borging. 
achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond