Teamontwikkeling


Hoe zorg je ervoor dat medewerkers elkaar aanvullen? Hoe bereiden teamleden zich voor op een koerswijziging of een nieuwe rol? Hoe geef je de samenwerking in het team een boost? Hoe inspireer je het team? Of maak je deel uit van een zelfsturend team? Werkexpress zet de Birkman in bij teamontwikkeling.

De Birkman methode is een waardevol instrument om bij deze ontwikkeling te ondersteunen, met behulp van het speciale team assessment. Het meest bijzondere aan dit instrument is dat het inzoomt op wat iedereen nodig heeft en dat de verschillen tussen mensen zichtbaar worden. Ook is zichtbaar hoe een team zich het beste laat typeren, welke kwaliteiten zijn ruim aanwezig en wat mist en kan beter op een andere manier worden geregeld? Voor meer informatie over de Birkman methode klik hier.

Wat levert het op?

  1. Duidelijk wordt waar ieders kracht ligt en wat ieders unieke bijdrage is aan het teamresultaat.
  2. Teamleden leren elkaar beter kennen en hebben meer begrip voor elkaar. 
  3. Conflicten worden voorkomen.
  4. De leidinggevende krijgt handvatten hoe medewerkers het beste kunnen worden aangestuurd.
  5. Teamleden nemen gemakkelijker initiatief.
  6. Het meegaan in veranderingen in rol, context en cultuur verloopt soepeler.

Werkwijze

De leidinggevende van het team vult eerst zelf de vragenlijst in. Daarna volgt een individuele terugkoppeling van de bevindingen en bepalen we wat het vertrekpunt en de wens is voor de teamsessies.

  1. Teamleden vullen de Birkman vragenlijst in en ontvangen een individuele, persoonlijke terugkoppeling van de bevindingen. Teamleden kunnen ook  hun eigen vragen inbrengen. Ook komt aan de orde welk onderdeel of onderdelen zichtbaar mag zijn in het team rapport. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd.
  2. Teamsessie waarin resultaten in het team worden besproken. Het is mogelijk om een teamrapport al dan niet geanonimiseerd, te genereren. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd. 
  3. Vervolgsessie(s) met oefeningen, vooruitblik naar de toekomst en borging.

Soms zijn aanvullende individuele coachingsgesprekken met de leidinggevende en/of teamleden nodig. 

Loopbaangesprek

Wil je in vertrouwen spreken over je werksituatie? Of heb je het idee dat er meer uit je loopbaan te halen is? Werkexpress biedt de mogelijkheid voor een gratis loopbaangesprek van een uur.

Meld je aan via info@werkexpress.nl of bel 06 81110068.

achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond