Birkman methode


Dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston ontwikkelde vanaf 1951 deze methode. Miljoenen mensen zetten deze in voor persoonlijke groei. 

Mensen kijken door verschillende brillen. Deze methode laat zien door welke bril je kijkt, vergroot je zelfinzicht en leidt tot een beter begrip van jezelf en anderen. De Birkman methode omvat interesses, sterke kanten, behoeftes en stressgedragingen. Voor meer info klik.

Waarom is deze methode zo bijzonder?

  1. inzicht in eigen behoeftes en de eigen manier van kijken en die van anderen.

    “The reality of life is that your perceptions – right or wrong – influence everything else you do. When you get a proper perspective of your perceptions, you may be surprised how many other things fall into place”

    -Roger W. Birkman, Ph.D-


  2. een unieke manier om de samenwerking tussen twee of meer mensen te belichten. Je leert jezelf en elkaar goed kennen en je leert hoe je het beste kunt samenwerken en conflicten kunt voorkomen. Zie meer hierover onder teamontwikkeling
  3. compleet beeld voor loopbaankeuzes en effectiever gedrag, geschikt bij veranderingen in de werksituatie.
  4. combinatie van diepgaand inzicht en praktische handvatten.
  5. wetenschappelijk verantwoord: de resultaten van de deelnemer worden vergeleken met een database van 400.000 mensen. 

Werkwijze

De Birkman afname omvat een vragenlijst en een individueel gesprek over de bevindingen. Daarin komen zo nodig vragen over loopbaan, persoonlijke ontwikkeling of conflicthantering aan de orde. 

Als vervolg op het Birkman advies is er een loopbaanadviestrajectcoaching of teamontwikkeling mogelijk. Werkexpress is gespecialiseerd in individuele coaching op de thema's time-management, communicatie, assertiviteit en leiderschap.

Zie het filmpje van Sharon Birkman Fink, de CEO van Birkman International te Houston, als je meer wilt weten over de Birkman methode.

achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond