Birkman methode


De Birkman methode is een instrument van Birkman International in Houston, ontwikkeld door dr. Roger Birkman. De methode stamt al uit 1951 en is inmiddels door miljoenen mensen ingezet voor persoonlijke groei. 

De Birkman methode gaat ervan uit dat mensen naar de wereld kijken door verschillende brillen en daarmee de werkelijkheid kleuren. Deze methode laat zien door welke bril je kijkt. Zo vergroot deze je zelfinzicht en leidt tot het beter begrijpen van anderen. De Birkman methode omvat interesses, sterke kanten, behoeftes en stressgedragingen. Voor meer info klik hier.

Waarom is deze methode zo bijzonder?

  1. inzicht in eigen behoeftes en de eigen manier van kijken en die van anderen.

    “The reality of life is that your perceptions – right or wrong – influence everything else you do. When you get a proper perspective of your perceptions, you may be surprised how many other things fall into place”

    -Roger W. Birkman, Ph.D-


  2. een unieke manier om de samenwerking tussen twee of meer mensen te belichten. Werk je in management duo's, als twee collega's of als leidinggevende-medewerker of gaat het om een klein of een groot team? In elk samenwerkingsverband kun je de Birkman gebruiken. Je leert jezelf en elkaar goed kennen en je leert hoe je het beste kunt samenwerken en conflicten kunt voorkomen. Zie meer hierover onder team
  3. compleet beeld dat gebruikt kan worden bij zowel het maken van loopbaankeuzes als het versterken van persoonlijke effectiviteit. Deze methode is zeer geschikt bij veranderingen in de werksituatie.
  4. combinatie van diepgaand inzicht en praktische handvatten.
  5. wetenschappelijk verantwoord: de resultaten van de deelnemer worden vergeleken met een database van 400.000 mensen. Daarnaast is de vragenlijst moeilijk te manipuleren, wel zo objectief.

Werkwijze

Ieder Birkman advies bestaat uit het invullen van de vragenlijst en het aangeven van de vraag. Deze kan ook algemeen zijn maar ook gericht op een speciaal doel, zoals loopbaan, persoonlijke ontwikkeling of conflicthantering. Daarna volgt altijd in een tweegesprek een terugkoppeling aan de deelnemer.

Als vervolg op het Birkman advies is het mogelijk om bij Werkexpress een loopbaanadviestraject of coaching te volgen. Werkexpress is gespecialiseerd in individuele coaching op thema's als time-management, communicatie, assertiviteit en leiderschap.

Zie het filmpje van Sharon Birkman Fink, de CEO van Birkman International te Houston, als je meer wilt weten over de Birkman methode.

Loopbaangesprek

Wil je in vertrouwen spreken over je werksituatie? Of heb je het idee dat er meer uit je loopbaan te halen is? Werkexpress biedt de mogelijkheid voor een gratis loopbaangesprek van een uur.

Meld je aan via info@werkexpress.nl of bel 06 81110068.

achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond